Θεατρικό παιχνίδι και Παιδί

 
Για τους γονείς που αναζητούν μια δημιουργική δραστηριότητα για το παιδί τους, το Θεατρικό Παιχνίδι είναι η κατάλληλη, που δεν προσφέρει στο παιδί μόνο ψυχαγωγία αλλά :

 • εξασκεί τα μυαλό του,
 • ενεργοποιεί την φαντασία του,
 • αυξάνει τη δημιουργικότητά του και
 • το μαθαίνει να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τα συναισθήματα και την φαντασία του.

Το Θεατρικό παιχνίδι βοηθάει το παιδί :

 • να γνωρίσει πολλές πτυχές της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης και γενικότερα του κόσμου,
 • να ανακαλύψει τις ψυχοσωματικές του δυνατότητες και να κατακτήσει αυτογνωσία, αυτοσυνείδηση και ψυχοπνευματική ισορροπία,
 • να αποκτήσει θάρρος και αυτοπεποίθηση για να εκφράσει τα προβλήματά του και συχνά να τα ξεπεράσει,
 • να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο και να υπερβεί τις αναστολές και τις αδυναμίες του,
 • να διοχετεύσει δημιουργικά τις συναισθηματικές του εντάσεις,
 • να συνειδητοποιήσει τα όρια της φαντασίας και της πραγματικότητας,
 • να κατακτήσει τη γνώση μέσω των αισθήσεων,
 • να αποκτήσει μια βιωμένη εμπειρία,
 • να αναπτύξει την παρατηρητικότητα του,
 • να επικοινωνήσει γνήσια με τον εαυτό του καιτο περιβάλλον, και
 • να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και καλλιέργεια που βοηθούν στην ωριμότητα του.