Το Εργαστήρι

Η Μαρουλίτα συμπληρώνοντας 10 χρόνια ενασχόλησης με την εμψύχωση και την ψυχαγωγία μικρών & μεγάλων,
δημιούργησε ένα νέο χώρο, όπου οι έννοιες Θέατρο και Παιχνίδι συναντιούνται δημιουργικά.

Το Εργαστήρι φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και νέο πεδίο δράσης και έμπνευσης για τα παιδιά.

Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μια νέα πραγματικότητα στο χώρο της παιδαγωγικής, που αργά αλλά με σταθερά βήματα, κερδίζει την θέση που του αξίζει.

Θεατρικό παιχνίδι και Παιδί

 
Για τους γονείς που αναζητούν μια δημιουργική δραστηριότητα για το παιδί τους, το Θεατρικό Παιχνίδι είναι η κατάλληλη, που δεν προσφέρει στο παιδί μόνο ψυχαγωγία αλλά :

 • εξασκεί τα μυαλό του,
 • ενεργοποιεί την φαντασία του,
 • αυξάνει τη δημιουργικότητά του και
 • το μαθαίνει να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τα συναισθήματα και την φαντασία του.

Το Θεατρικό παιχνίδι βοηθάει το παιδί :

 • να γνωρίσει πολλές πτυχές της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης και γενικότερα του κόσμου,
 • να ανακαλύψει τις ψυχοσωματικές του δυνατότητες και να κατακτήσει αυτογνωσία, αυτοσυνείδηση και ψυχοπνευματική ισορροπία,
 • να αποκτήσει θάρρος και αυτοπεποίθηση για να εκφράσει τα προβλήματά του και συχνά να τα ξεπεράσει,
 • να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο και να υπερβεί τις αναστολές και τις αδυναμίες του,
 • να διοχετεύσει δημιουργικά τις συναισθηματικές του εντάσεις,
 • να συνειδητοποιήσει τα όρια της φαντασίας και της πραγματικότητας,
 • να κατακτήσει τη γνώση μέσω των αισθήσεων,
 • να αποκτήσει μια βιωμένη εμπειρία,
 • να αναπτύξει την παρατηρητικότητα του,
 • να επικοινωνήσει γνήσια με τον εαυτό του καιτο περιβάλλον, και
 • να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και καλλιέργεια που βοηθούν στην ωριμότητα του.