Παιδικό Πάρτι

  • Ομαδικό Παιχνίδι.   Θεατρικό Παιχνίδι.   Διαγωνισμός Χορού.   Ταχυδακτυλουργικά.   Μπαλονοκατασκευές.    Face panting.   Κατασκευές.   Birthday cake show.     Ηχητική μικροφωνική κάλυψη.           
  • Έμπειροι Παιδαγωγοί – Εμψυχωτές έρχονται στο χώρο σας και διαμορφώνουν το περιβάλλον, στο οποίο θα γίνει η απασχόληση.  Η διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης. 

  • Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε παρέα τη δική σας εκδήλωση.