Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα

  • Έμπειροι παιδαγωγοί – εμψυχωτές έρχονται στο χώρο σας και διαμορφώνουν το περιβάλλον το οποίο θα γίνει η παιδική απασχόληση.  Η διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης. 
  • Οι δραστηριότητες που μπορεί να περιέχει ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα είναι οι εξής: Καλωσόρισμα στο χώρο της δεξίωσης.  Ομαδικό παιχνίδι.  Θεατρικό παιχνίδι.  Διαγωνισμός χορού.  Ταχυδακτυλουργικά.  Μπαλονοκατασκευές.  Θεματικές κατασκευές.  Ηχητική μικροφωνική κάλυψη.  
  • Ρωτήστε μας για να δημιουργήσουμε παρέα τη δική σας μοναδική εκδήλωση.